Co może inspektor ITD

Uprawnienia inspektora transportu drogowego w trakcie wykonywania czynności Kontrolnych Inspektor ma prawo do: wstępu do pojazdu, kontroli dokumentów, kontroli karty kierowcy i karty przedsiębiorstwa, kontroli czasu pracy kierowcy, kontroli zainstalowanych w pojeździe urządzeńpomiarowo-kontrolnych lub tachografu cyfrowego, kontroli masy, nacisków osi

Tagi: , , ,
Napisano w Przepisy

Tacho

Kierowca wykonuje zawód jak każdy zawód również kierowca ma rozliczany czas pracy. Praca kierowcy ma charakter ciągły, więc zmęczenie i znużenie przychodzą szybko. W Unii przepisy ściśle określają czas pracy kierowcy, a czas ten notuje urządzenie zwane tachografem.

Napisano w Informacje

Odpoczynek dzienny

Prawo a odpoczynek dzienny Konieczność codziennego korzystania przez kierowcę z dłuższego odpoczynku nazwanego potocznie dobowym narzuca nam rozporządzenie 561/2006. W odróżnieniu od przepisów krajowych ( np. ustawa o czasie pracy kierowców lub Kodeks Pracy ) czas odpoczynku dziennego może być

Napisano w Bez kategorii

Przerywany czas pracy kierowcy

Przerywany czas pracy kierowcy sprowadza się do przedzielenia godzin pracy nie więcej niż jedną przerwą w pracy w ciągu doby, przerwa ta nie może być dłuższa niż 5 godzin. Przerwa musi być z góry zaplanowana. W przypadku gdy kierowca wykonuje

Napisano w Bez kategorii

Nadgodziny kierowców

Pisaliśmy dość dużo o odpoczynkach, o przepisach powinniśmy się zająć teraz bardzo istotną rzeczą, otóż należy pamiętać że kierowcy za skrócony tygodniowy czas odpoczynku przysługuje 9-godzinna rekompensata, która musi zostać oddana najpóźniej przy trzecim tygodniowym odpoczynku występującym po odpoczynku skróconym.

Napisano w Bez kategorii

Przerwy w czasie jazdy ciągłej

Jak mówi art. 7 rozporządzenia 561/2006 kierowca jest zobowiązany do skorzystania z minimalnego okresu 45 minutowej przerwy po maksymalnie 4,5 godzinnym okresie prowadzenia pojazdu. Aby uniknąć przekroczenia powyższej normy zalecamy szukanie odpowiedniego miejsca do zaparkowania już ok. 30 minut przed

Napisano w Przepisy

Praca w załodze

Wykonywanie zadań przewozu drogowego może odbywać się przez wykorzystanie jednego kierowcy, bądź też przy pomocy załogi ( zespołu kierowców ) załogi najczęściej są dwuosobowe. Jak każde rozwiązanie wykorzystywanie załogi przynosi zarówno wady jaki zalety. Dlatego też wykorzystanie załogi powinno być

Napisano w Bez kategorii

Dzienny czas jazdy

Dziennym czasem jazdy nazywamy okres prowadzenia pomiędzy dwoma dziennymi okresami odpoczynku lub też pomiędzy dziennym i tygodniowym okresem odpoczynku nie może on trwać dłużej niż 9 godzin,  jednakże przepisy mówią też może zostać on przedłużony do maksymalnie 10 godzin, niestety

Napisano w Bez kategorii

Konwencja AETR

Transport drogowy jest jedną z bardziej uregulowanych prawnie sfer działalności człowieka. Jest obiektem regulacji szeregu konwencji międzynarodowych. Z długiej listy konwencji oraz regulacji najważniejszymi są: – Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym ( regulująca zasady poruszania się po drogach ) –

Napisano w Bez kategorii

Przepisy oraz ustawa mówiąca o czasie pracy kierowcy.

Przede wszystkim nie musimy się obawiać, ponieważ przepisy dotyczące czasu pracy kierowców są unormowane w ustawie o czasie pracy kierowców. Ustawa ta pochodzi z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Należy również pamiętać iż przepisy tej że ustawy stosuje się odpowiednio

Napisano w Bez kategorii