Dzienny czas jazdy

Dziennym czasem jazdy nazywamy okres prowadzenia pomiędzy dwoma dziennymi okresami odpoczynku lub też pomiędzy dziennym i tygodniowym okresem odpoczynku nie może on trwać dłużej niż 9 godzin,  jednakże przepisy mówią też może zostać on przedłużony do maksymalnie 10 godzin, niestety nie częściej niż dwa razy w tygodniu.

O tym czy przedłużamy czas prowadzenia do 10 godzin podejmuje zazwyczaj już sam kierowca jeżeli zajdzie taka konieczność. Wydłużony czas jazdy może również być z góry zaplanowany przez osobę planującą przewóz, jednakże należy pamiętać, iż samo wystąpienie przekroczenia 9 godzin zostanie uznane za wydłużony czas prowadzenia.

 

Zauważmy, iż definicję dziennego okresu prowadzenia nie powiązano z pojęciem „doby” co jest szczególną cechą zasad planowania okresów aktywności kierowców, gdzie zamiast doby uwzględnia się zmianę roboczą ( definicja zmiany roboczej nie jest zawarta w rozporządzeniu 561/2006 ) Dlatego też mamy możliwość na rozpoczęcie dwóch zmian roboczych w ciągu tej samej doby zegarowej.

Definicja natomiast mówi:

„tydzień” oznacza okres od godziny 00:00 w poniedziałek do godziny 24:00 w niedzielę. Podstawa prawna: art. 4 lit rozporządzenia 561/2006

 

Rozporządzenie 561/2006 nie wskazuje, jak długo kierowca może prowadzić w ciągu dnia (doby – okresu 24 godzinnego). Każdy odpoczynek dzienny kończy jeden okres prowadzenia i rozpoczyna kolejny. Teoretycznie kierowca w ciągu doby może prowadzić zatem dłużej, niż wskazane wyżej 9 bądź 10 godzin.
Ograniczenie do dwóch maksymalnie 10 godzinnych okresów jazdy dotyczy tygodnia, a nie czasu pomiędzy dwoma okresami odpoczynku tygodniowego, jak to często jest mylnie interpretowane.

 

Dlatego też należy pamiętać, jeżeli kierowca w poniedziałek i wtorek wykorzystał dwa przedłużone okresy jazdy dziennej (10h). Następnie skorzystał z tygodniowego czasu odpoczynku trwającego 45h (tzw. weekend). Rozpoczynając kolejny okres prowadzenia w czwartek nie może wykorzystać ponownie wydłużonego okresu jazdy dziennej, gdyż tydzień kończy się dopiero w niedzielę o godzinie 24:00. Oznacza to, że zgodnie z przepisami kierowca może wykorzystać ponownie przedłużony czas jazdy dopiero w poniedziałek przyszłego tygodnia.

Napisano w Bez kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*